Startsida

  Om gården

  Uthyrning

  Försäljning

  Fåren

  Korna

  Övriga djur

  Växtodling

  Kontakta oss

 

Växtodling

Åkrarna är ca 35 ha till ytan och är till största delen vall för foder till djuren. Dessa 35 hektaren är uppdelade i 50 olika skiften. På en liten del odlas också potatis och grönsaker.

Åkrarna odlas utan konstgödsel, ogräsbekämpning och andra kemikalier.